Studenti, koji nemaju na raspolaganju svu obaveznu literaturu iz izbornog predmeta Pravo industrijskog vlasništva, mogu se tim povodom javiti na email adresu demonstratoripr@gmail.com.
Također, materijali za pripremu 1. provjere znanja obuhvataju i sljedeće web izvore: