OVJERA LJETNOG SEMESTRA U AKADEMSKOJ 2018/19. GODINI

I.ciklus studija

VRŠIT ĆE SE OD 10.06.2019.GODINE DO 25.06.2019.GODINE

Na šalteru studentske službe u terminu od 10:00 do 14:00 sati.

Za ovjeru i upis je potrebno:  1. Index

  1. List o prijavi semestra

(preuzima se u Rektoratu- III. sprat)

Molimo studente da upišu predmete u index i semestralni list.

STUDENTSKA SLUŽBA