Obavještavaju se studenti I ciklusa studija da će se ispit
iz nastavnog predmeta Osnovi prava intelektualnog vlasništva
održati u subotu, 21.09.2019. godine sa početkom u 10.00h u sali  I godine.

 

 

Sarajevo, 19.09.2019.godine                  Prof. dr Iur. Iza Razija Mešević