Obavještavaju se studneti IV godine I ciklusa studija, da će se ispit iz nastavnog predmeta

Osnovi prava intelektualnog vlasništva predviđen za petak 22.02.2019. godine održati u sali I godine

sa početkom u 17.00h.

 

Sarajevo, 18.02.2019. godine       Prof. Dr. Iur. Iza Razija Mešević