Obavještavaju se studneti IV godine da će se ispit iz nastavnog predmeta
Osnovi prava intelektualnog vlasništva održati u subotu, 07.09.2019. godine
u 10.00h u sali I godine.

 

Sarajevo, 02.09.2019. godine                           Prof. dr Iur. Iza Razija Mešević