Prva semestralna provjera znanja iz nastavnog predmeta “Ustavno pravo – izabrane teme”  održaće se 3.6.2020. godine za vanredne i dl studente i 10.6.2020.godine  za redovne i redovne samofinansirajuće studente, a prema rasporedu koji se nalazi u prilogu. Svi studenti koji su ispravno izvršili prijavu, trebaju provjeriti svoje podatke u tabelama, te ako postoji neka greška javiti se do srijede 3.6.2020 u 12.00 predmetnoj nastavnici radi eventualne korekcije.

Svim prijavljenim studentima će na fakultetske email adrese biti poslani mailovi sa linkom putem kojeg mogu pristupiti semestralnoj provjeri znanja, a preko zoom aplikacije koju trebaju instalirati na telefon ili računar. Tokom online ispita svi studenti jedne grupe su obavezni sve vrijeme biti  video on line  (imati uključenu kameru).

Studenti ispitu mogu pristupiti samo uz predočenje indeksa.

 

Raspored i satnica za prvi semestralni test (3.6. i 10.6.2020.)