Prva semestralna provjera znanja iz nastavnog predmeta “Ustavno pravo II” za redovne , vanredne i DL studente održaće se 5.6. i 12.6.2020. godine prema rasporedu koji se nalazi u prilogu. Svi studenti koji su ispravno izvršili prijavu, trebaju provjeriti svoje podatke u tabelama, te ako postoji neka greška javiti se do srijede 3.6.2020 u 13.00 predmetnoj nastavnici radi eventualne korekcije.

U srijedu iza 19.00 svim studentima raspoređenim za 5.6.2020. godine na fakultetske email adrese biće poslani mailovi sa linkom putem kojeg mogu pristupiti semestralnoj provjeri znanja,a naredne sedmice biće poslani linkovi studentima raspoređenim za 12.6.2020.godine. Ispit će se voditi preko zoom aplikacije koju trebaju instalirati na telefon ili računar. Tokom online ispita svi studenti jedne grupe su obavezni sve vrijeme biti  video on line  (imati uključenu kameru).

Studenti ispitu mogu pristupiti samo u grupi u koju su raspoređeni i uz predočenje indeksa.

Raspored i satnice ispita (5.6. i 12.6)