Za online nastavu za 5.5.2020. predviđena je tema “Religijske ideologije i nasilje: budizam i hinduizam”

Nastavni materijal:

Veena Das, “Violence and Non-Violence at the Hart of Hindu Ethics”

Michael Jerryson “Budhist Tradition and Violence”

Dokumentarni filmovi:

Myanmar: The Hidden Genocide/ Al Jazeera Investigations

Link: https://www.youtube.com/watch?v=dSkZlgk76-E

In India's Hindu Fundamentalists/People and Power

Link: https://www.youtube.com/watch?v=FE8p9-rtHkY

Od studenata se očekuje da savladaju pitanja: (1) Objasnite ideološku podlogu progona Rohingya

(2) Kakav je odnos hinduizma prema nasilju?