Poštovani,

imajući u vidu veći broj prijavljenih kandidata te tehničke poteškoće pojedinih kandidata s uspostavom video call poziva u ovom ispitnom terminu neće biti vršena ranije utvrđena video call identifikacija/komunikacija prilikom polaganja ispita.

U nastavku se nalaze linkovi putem kojih se, uporabom službene fakultetske e-mail adrese, pristupa ispitima. Parcijalni ispit će biti otvoren od 18,15 sati, a završni od 18,45 sati.

a) Popravni parcijalni ispit (Pristupi ispitu)

Trajanje ispita ograničeno je na 15 minuta, i to u razdoblju od 18,15 sati do 18,30 sati.

Odgovorni zaprimljeni od 18,31 sati automatski će biti odbačeni i neće moći biti vrednovani.

Rezultati popravnog parcijalnog ispita, odnosno lista kandidata koji su uspješno apsolvirali test bit će oglašena u 18,40 sati. a sve kako bi kandidati koji polože mogli pristupiti završnom ispitu.

(Pristupi rezultatima popravnog parcijalnog ispita – uvjet za pristupanje završnom ispitu)

b) Završni ispit (Pristupi ispitu)

Završnom ispitu pristupaju samo kandidati koji imaju uspješno položen prvi parcijalni ispit.

Trajanje ispita ograničeno je na 15 minuta, i to u razdoblju od 18,45 sati do 19,00 sati.

Odgovorni zaprimljeni od 19,01 sati automatski će biti odbačeni i neće moći biti vrednovani.

Rezultati završnog ispita, odnosno lista konačnih ocjena bit će oglašena u zakonom utvrđenom roku.