Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Zlatan Bilić, student II ciklusa studija na Katedri za državno i međunarodno javno pravo na Upravno pravnom smjeru, branit će završni rad pod naslovom

“Konsocijacijska demokratija s osvrtom na Bosnu i Hercegovinu

               Odbrana će se održati  15.07.2019. godine sa početkom u 12:15 sati

 Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati a održat će se u sali postdiplomskog studija, III sprat, lijevo.