Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Tijana Blesić, studentica II ciklusa studija na Katedri za državno i međunarodno javno pravo na Upravno pravnom smjeru, branit će završni rad pod naslovom

“Teorije demokratskog legitimiteta Evropske unije

               Odbrana će se održati  15.07.2019. godine sa početkom u 11:00 sati

 Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati a održat će se u sali postdiplomskog studija, III sprat, lijevo.