Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Majda Nalić, studentica II ciklusa studija na Katedri za pravnu historiju i komprativno pravo na Komparativno-pravnom smjeru, branit će završni rad pod naslovom

“Građanski zakonik Republike Paragvaj iz 1985. godine

Odbrana će se održati online 29.10.2020. godine sa početkom u 12:00 sati

 

STUDENTSKA SLUŽBA II I III CIKLUSA STUDIJA