Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Jasmina Kikić, studentica II ciklusa studija na Katedri krivičnog prava na smjeru Maloljetničko prestupništvo, branit će završni rad pod naslovom

“Maloljetnički zatvor

               Odbrana će se održati  19.09.2019. godine sa početkom u 13:00 sati

 Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati a održat će se u sali postdiplomskog studija, III sprat, lijevo.