Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Izeta Redžić, studentica II ciklusa studija na Katedri građanskog prava na  smjeru Građansko pravo, branit će završni rad pod naslovom

“Zaštita posjeda u parnici

Odbrana će se održati online 29.10.2020. godine sa početkom u 11:00 sati

 

STUDENTSKA SLUŽBA II I III CIKLUSA STUDIJA