Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Ismar Redžepagić, student II ciklusa studija na Katedri za pravnu historiju i komparativno pravo na Historijsko pravnom smjeru, branit će završni rad pod naslovom

“Historijsko-pravna analiza rata u Bosni i Hercegovini 1992-1995. – studija slučaja Gradačac

               Odbrana će se održati  09.09.2019. godine sa početkom u 12:00 sati

 Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati a održat će se u Seminaru za pravnu historiju, III sprat, lijevo.