Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Elmedina Bojičić, studentica II ciklusa studija na Katedri pravno-ekonomskih nauka na Pravno-ekonomskom smjeru, branit će završni rad pod naslovom

“Pravo konkurencije u oblasti farmaceutske industrije

               Odbrana će se održati  17.07.2019. godine sa početkom u 11:00 sati

 Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati a održat će se u sali postdiplomskog studija, III sprat, lijevo.