Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Dino Jahić, student II ciklusa studija na Katedri za državno i međunarodno javno pravo na Upravno pravnom smjeru, branit će završni rad pod naslovom

“Posebni službenički sistemi

               Odbrana će se održati  03.07.2019. godine sa početkom u 13:00 sati

 Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati a održat će se u prostoriji Katedre za državno i međunarodno javno pravo, I sprat, desno.