OBAVJEŠTENJE

OD 30.09.2019.GODINE RADNO VRIJEME ŠALTERA STUDENTSKE SLUŽBE

I CIKLUSA/PREDBOLONJSKOG STUDIJA OD 10:00 DO 12:00 SATI