Obavještavaju se studenti da će da će ispit iz predmeta Građansko i građansko procesno pravo – izabrane teme: pravni režim nekretnina, ustanove parničnog postupka održati dana 09.09.2019. godine u 16:30h.