Obavještavaju se studenti da će da će ispit iz predmeta Građansko i građansko procesno pravo – izabrane teme: pravni režim nekretnina, ustanove parničnog postupka održati dana 10.09.2019. godine u 17:00h u sali II godine.