O B A V J E Š T E N J E

 

U skladu sa izmjenom Akademskog kalendara Univerziteta u Sarajevu, zbog učešća studenata na EYOF 2019., došlo je do pomjeranja popravnih ispitnih rokova u februaru o čemu vas obavještavamo.

 

U kategoriji: “II ciklus-Raspored ispita” se nalaze ispitni rokovi u februaru po smjerovima na II ciklus studija.

 Link:
http://www.pfsa.unsa.ba/pf/izmjene-ispitnih-termina-za-ii-ciklus-studija-u-akademskoj-2018-19-godini-po-smjerovima/

 

NAPOMENA: Termin prijave ispita za popravni rok putem isss.ba biće naknadno objavljen.

 

Služba II ciklusa studija