Čas sa stručnjakom iz prakse će se održati dana 26.05.2020. godine u 18h. Studenti se pozivaju da času pristupe putem platforme Microsoft Teams, a link za pristup je dostupan u predmetu Stvarno pravo.