Završni ispit iz nastavnog predmeta Krivično procesno pravo II za redovne i redovne samofinansirajuće zakazan za 07. 06. 2019. održaće se prema sljedećem rasporedu:

Grupa A – studenti čije prezime počinje slovom A zaključno sa slovom E u 08:00.
Grupa B – studenti čije prezime počinje slovom F zaključno sa slovom J u 10:00.
Grupa C – studenti čije prezime počinje slovom K zaključno sa slovom O u 12:00.
Grupa D – studenti čije prezime počinje slovom P zaključno sa slovom Ž u 14:00.
Pozivaju se studenti da se pridržavaju navedene satnice.

Istovremeno, studenti koji su ostvarili pravo na izlazak na završni ispit dužni su da se evidentiraju kod ass. Ene Gotovuše u terminu konsultacija, ponedjeljak, 27. 05. 2019. godine od 12:00 do 15:30 ili na vježbama iz Krivičnog procesnog prava II koje će se održati dana 31. 05. 2019. godine.