Obavještavaju se studenti da će se vježbe iz nastavnog predmeta Krivično procesno pravo II u petak, 26. 04. 2019. godine, za sve studente održati u terminu od 12:00 do 13:00 sati.