Poštovane kolegice i kolege,

Zbog ograničenog broja studenata koji mogu pristupiti ispitu (ne više od 200) preko Microsoft Teams platforme u timu “Obligaciono pravo 2019/20 A”, određeni broj vas smo morali prebaciti u drugi Microsoft Team pod nazivom “Obligaciono pravo 2019/20 B”.
Studenti u oba tima će imati pristup istim redovnim informacijama vezanim za tok predmeta, te jedina razlika koja će postojati između dva navedena tima jesu različita ispitna pitanja.
Dakle, napominjem još jednom da je novi Microsoft Team kreiran isključivo zbog ograničenog broja studenata koji mogu pristupiti ispitu. Dva Microsoft Team-a označavaju samo dvije grupe ispitnih pitanja. Za eventualna pitanja, stojim Vam na raspolaganju.
Studenti koji do sada nisu pristupili niti u jedan Microsoft Team predmeta Obligaciono pravo, molimo da se prijavljuju u Microsoft Team pod nazivom “Obligaciono pravo 2019/20 B”.
Pristupni link u nastavku: