Pravni ataše i rezidentni pravni savjetnik ambasade SAD-a, Goran Krnjaić, održao je dana 14.12.2018. godine, predavanja za studente treće godine studija u okviru nastavnog predmeta Krivično procesno pravo I, na temu: „Položaj tužioca u krivičnom postupku SAD-a“. Tom prilikom razgovaralo se o kompleksnim aspektima vođenja krivičnog postupka kako u Sjedinjenim Američkim Državama tako i u Bosni i Hercegovini.