Bibliotečki sistem automatski šalje mailove korisnicima Biblioteke u vezi sa istekom roka pozajmice za građu koja je posuđena prije vanrednog stanja. Knjige nije potrebno vraćati dok se ponovo ne uspostavi redovan način rada.
Osoblje biblioteke je dostupno za sva pitanja iz djelokruga rada Biblioteke putem e-mail adresa navedenih na ovoj web-stranici.