Teme za izradu eseja iz predmeta Filozofija prava (Preuzmi PDF)

Tehnička uputstva za pisanje radova (Preuzmi PDF)

 

Teme se mogu prijaviti putem e-maila na adresu: d.banovic@pfsa.unsa.ba ili u terminu konsultacija kod doc.dr. Damira Banovića.

 

Krajanji rok za prijavu tema je 7.11.2018. godine.

 

Krajnji rok za predaju radova je 19.12.2018. godine. Radovi se mogu predati: elektronski ili u printanoj formi.

 

Radovi koji je ne prate tehnička uputstva za izradu neće biti uzeti u razmatranje.