OBAVJEŠTENJE

U skladu sa Zaključkom o izmjeni načina realizacije nastavnog procesa i Preporuka o ponašanju studenata i zaposlenika Univerziteta u Sarajevu obavještavaju se studenti II i III ciklusa studija da Služba neće raditi sa strankama u periodu od 12.03.2020. do 27.03.2020. godine.

U predviđenom periodu obrađivati će se samo hitni zahtjevi (ranije najavljeni putem email-a postdiplomski@pfsa.unsa.ba; postdiplomski1@pfsa.unsa.ba; postdiplomski2@pfsa.unsa.ba; postdiplomski3@pfsa.unsa.ba i telefona  broj 033 223 973).

Studentska služba II i III ciklusa studija