UNIVERZITET U SARAJEVU – PRAVNI FAKULTET

SLUŽBA II I III CIKLUSA STUDIJA

Sarajevo, 30.09.2019. GODINE

 

O B A V J E Š T E N J E

Obavještavaju se studenti II ciklusa studija da se rok za obnovu godine/upis apsolventskog staža produžava

do 05.10.2019. godine

Služba prima studente od 10:00-12:00 sati. Obavijest o načinu uplata nalazi se na stranici Fakulteta.

 

 

SLUŽBA II I III CIKLUSA STUDIJA