UNIVERZITET U SARAJEVU – PRAVNI FAKULTET

SLUŽBA II I III CIKLUSA STUDIJA

Sarajevo, 30.09.2019. GODINE

 

O B A V J E Š T E N J E

Obavještavaju se studenti III ciklusa studija prvi put na studij upisani akademske 2012/13., 2014/15. i 2016/17. godine da se rok za obnovu godine tj. semestra ili upis u naredni semestar produžava

do 05.10.2019. godine

Služba prima studente od 10:00-12:00 sati. Obavijest o načinu uplata nalazi se na stranici Fakulteta.

 

SLUŽBA II I III CIKLUSA STUDIJA