Studenti i studentice koji još uvijek nisu dobili službene e-mail adrese za II ciklus studija, a kako bi mogli prisustvovati predavanjima iz predmeta “Teorija države” za dan 26.10.2020, molim da se jave s e-mail adresom na koju će im biti upućen link za današnja  predavanja na službenu mail adresu: d.banovic@pfsa.unsa.ba

doc.dr. Damir Banović, s.r.