Obavijest o pristupanju prvoj semestralnoj provjeri znanja iz predmeta Nomotehnika (Preuzmi PDF)