UNIVERZITET U SARAJEVU – PRAVNI FAKULTET

 Sarajevo, 26.09.2019. godine

 

O B A V J E Š T E N J E

 

Obavještavamo zainteresirane kandidate će se prijave na Konkurs za upis u prvu godinu drugog ciklus studija primati i u 

subotu,  28.09.2019. godine u periodu od 10:00 do 13:00 sati

 

Prijave se predaju u sobi broj 10., prizemlje, desno, služba II i III ciklusa studija.

Preliminarna rang lista izlazi 04.10.2019. godine nakon što Komisija shodno Odluci o kriterijumima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2019/2020. godini izvrši bodovanje prijavljenih kandidata koji su lično predali dokumente ili iste uputili putem pošte.

 

Služba II i III ciklusa studija