Obavještavaju se studenti III ciklusa studija, I semestar, da će se ispit iz predmeta Pravne kulture Jugoistočne Evrope, zakazan za 13.07.2019. godine kod prof. dr Fikreta Karčića, održati 15.07.2019. godine (ponedjeljak) u 17:30 h u kabinetu predmetnog nastavnika.