Poštovane kolegice i kolege,

ispit iz Komparativne pravne historije, zakazan za 21.09. 2020., obavit će se prema sljedećem rasporedu:

Redovni studenti 11.00 – 12.00
Redovno-samofinansirajući studenti 12:00 – 13:00 
Vanredni i DL studenti 16:00 – 17:00

Studenti koji polažu ispit integralno, polagat će u grupama koje su predviđene za njihov status. Studenti trebaju pristupiti odgovarajućim MT grupama, a mogu to učiniti putem linka: 

Komparativna pravna historija – redovni studenti – ispit 21. 09. 2020.

Komparativna pravne historija – redovnisamofinansirajući studenti – 21.09.2002.

Komparativna pravna historija – vanredni studenti – 21.09.2020.

 

Doc. dr Ehlimana Memišević

asst. Amila Svraka – Imamović, MA