Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, na Katedri za državno i međunarodno javno pravo, održat će se odbrane završnih radova prema sljedećem rasporedu:

– Amina Blažević – „ Kontrola zračnog prometa iznad Bosne i Hercegovine“ – 27.09.2019. godine u 12:00 sati

– Ajla Džihanić – „ Upravnopravna zaštita prirode“  – 27.09.2019. godine u 13:00 sati

 Odbrane su javne i istim se može prisustvovati a održat će se u prostoriji Katedre za državno i međunarodno javno pravo, I sprat, desno.