Obavještavaju se studenti III ciklusa studija – I semestar koji su izabrali da slušaju dodatnih fond sati iz predmeta Građansko pravo da će se nadoknada nastave kod doc. dr Almedine Šabić Učanbarlić održati u nedjelju 02.06.2019. godine od 13:00h do 15:30h (3).

STUDENTSKA SLUŽBA II I III CIKLUSA STUDIJA