Studentice i studenti koji će u akademskoj 2020./2021. godini slušati predavanja iz predmeta Obligaciono pravo I (V semestar), A KOJI SU REDOVNI I REDOVNI SAMOFINANSIRAJUĆI, mogu to uraditi putem MS Teams aplikacije i tima koji nosi naziv Obligaciono pravo I Predavanja.

U navedeni tim studentice i studenti će se prijaviti putem linka ispod, te će nakon što se prijave i budu primljeni u tim dobiti poziv za predavanja koja se održavaju ponedjeljkom u vremenu od 10-13h.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3abc1fb956eb804a8995e0f7034a15c2b6%40thread.tacv2/conversations?groupId=641143a3-559d-48d6-b8f2-404a72af8413&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6