Iz knjige “Jezik prava” autora prof.dr. Nikole Viskovića dijela obavezne literature iz predmeta “Nomotehnika” ispitna materija obuhvata sljedeće teme:

1. Komunikacijski pristup pravu

2. Struktura jezika prava

3. Definicije u pravu

4. Razine diskursa u pravu

5. Jezik prava i pravni govor

6. Ekonomičnost i redundantnost jezik prava

7. Formaliziranost jezika prava

8. O pravničkom stilu