Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, u saradnji sa partnerskim organizacijama UNHCR-om Predstavništvo u Bosni i Hercegovini, Vašim pravima BiH i ove godine organizuje pravnu kliniku pod nazivom “Izbjegličko pravo i pravo azila”

Pravo prijave na pravnu kliniku imaju studenti i studentice IV godine studija, kao i II ciklusa studija.

Pravna klinika će se organizovati od oviru vremenskog perioda od 06. do 24. maja/svibnja 2019. godine u poslijepodnevnim satima, s tim da će se finalni termini održavanja pravne klinike odrediti u dogovoru s polaznicima.

Prijave se šalju na e-mail adresu: d.banovic@pfsa.unsa.ba do 23.04.2019. godine do 16:00 h

Prijavni formular (Preuzmi Word)

Prijedlog programa klinike (Preuzmi PDF)