Povodom obilježavanja „Dana Fakulteta“ Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, u saradnji s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Pravnim fakultetom Univerziteta u Istanbulu, organizira međunarodnu tripartitnu naučnu konferenciju o temi „Prednosti alternativnog rješavanja sporova“. Konferencija će biti održana na Pravnom fakultetu u Sarajevu 6. aprila 2019. godine.

Alternativni načini rješavanja sporova omogućavaju pravnom sistemu da stranama u sporu ponudi i druge načine da prevaziđu spor, odnosno da pronađu sporazumno i obostrano prihvatljivo rješenje koje integrira interese i potrebe obiju strana i zajednice. U tom kontekstu cilj konferencije jeste promoviranje alternativnih načina rješavanja sporova, što doprinosi efikasnosti cjelokupnog pravosudnog sistema.

Prednosti alternativnog rješavanja sporova

Knjiga sažetaka i program konferencije