Izborni predmeti – Četvrta godina

Trenutno je 6 aktivnih

1. Autorsko pravo i srodna prava
2. Sudstvo za maloljetnike
3. Monetarno i bankarsko pravo
4. Berzansko pravo
5. Ustavno pravo Evropske unije
6. Međunarodni aspekti Evropske unije
7. Evropsko radno pravo i pravo socijalne sigurnosti
8. Međunarodni odnosi
9. Diplomatsko i konzularno pravo
10. Međunarodne organizacije
11. Sekularna država na Balkanu
12. Razvoj pravne misli u BiH
13. Studij genocida
14. Ustavno sudstvo
15. Lokalna samouprava
16. Pravo socijalne sigurnosti
17. Pravo osiguranja kredita
18. Pravo industrijskog vlasništva
19. Organizirani kriminal
20. Maloljetničko krivično pravo
21. Prekršajno pravo
22. Pravo vrijednosnih papira
23. Pravo konkurencije
24. Posebno upravno pravo
25. Upravni sistemi
26. Službeničko pravo
27. Međunarodno humanitarno pravo
28. Teorije moderne države
29. Tumačenje prava-topika i argumentacija
30. Pravo manjina
31. Upravno pravo EU
32. Međunarodni standardi u izbornom pravu
33. Sudsko pravo Evropske unije
34. Pravo zajedničkog tržišta EU
35. Evropsko pravo intelektualnog vlasništva
36. Uvod u američko pravo
37. Sudski sistem u SAD
38. Federalizam u SAD
39. Notarsko pravo
40. Pravna klinika iz prava međunaodne prodaje robe i arbitražnog prava
41.Privatno-pravni aspekti medicinskog prava
42. Porezni obveznik i porezna obaveza
43. Porezna administracija i porezni postupak
44. Pravna klinika iz finansijskog prava

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.