Obavještenje o nadoknadi nastave, gostujućem predavanju i odbranama seminarskih radova

 

Nadoknada časova od 2.4.2019. godine održat će se 26.4.2019.godine.

Gostujuće predavanje na temu “Centralno bankarstvo s osvrtom na CB Bosne i Hercegovine” održat će se u petak 26.4.2019. godine sa početkom u 10:00 sati u sali postdiplomskog studija (III sprat lijevo).

Odbrane seminarskih radova održat će se prema slijedećem rasporedu:

Raspored odbrana seminarskih radova Monetarno i bankarsko pravo 19

Studenti koji su bili prethodnim rasporedom raspoređeni za odbranu radova 16.4. mogu birati da odbrani pristupe u srijedu 24.4. u 11:00 sati u sali IV godine (331) ili u petak 26.4. u 13:00 sati u sali postdiplomskog studija (III sprat lijevo).

Studenti koji su prethodnim rasporedom bili raspoređeni za srijedu 24.4. seminarske radove branit će u petak 26.4. sa početkom u 11:30 sati.

Doc. dr. Edina Sudžuka