Monetarno i bankarsko pravo izborni predmet VIII semestar – ljetni semestar 2017/18 akademske godine

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan 2017-18 Monetarno i bankarsko pravo

izvod iz Syllabusa s literaturom

Izvod iz Syllabusa MONETARNO I BANKARSKO PRAVO

Spisak tema za seminarske radove 2018. s napomenama o rokovima prijave teme, dostavljanja radova i terminu konsultacija tokom izrade rada.

Monetarno i bankarsko pravo teme za seminarske 18