Studentu se može odobriti mirovanje statusa studenta („zaleđivanjem statusa“) u izuzetnim slučajevima i najduže jednu godinu.

Za odobravanje mirovanja statusa studenta potrebno je predati u studentsku službu:

Nepotpuna dokumentacija neće biti primljena!

NAPOMENA: Pod izuzetnim slučajevima u kojima se može odobriti mirovanje statusa studenta podrazumijeva se: trajanje teške bolesti zbog koje student nije mogao pohađati nastavu i polagati ispite, trajanje porodiljskog odsustva i drugi slučajevi utvrđeni statutom ili drugim opštim aktom fakulteta.