Univerzitet u Sarajevu

Pravni fakultet

Međunarodno krivično pravo

Rezultati online prvog parcijalnog ispita, održanog 2.6.2020.

(preuzmi PDF)

 

prof. dr Borislav Petrović