Univerzitet u Sarajevu
Pravni fakultet
I ciklus studija 
Pravo privrednog sistema 
Akademska 2020/2021. godina 

  Linkovi za pristup teams grupama za predavanja i vježbe iz predmeta Pravo privrednog sistema

Link za pristup predavanjima (status studiranja R i RS)
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af02fd91f05e1472b9a5a70b0f3570182%40thread.tacv2/conversations?groupId=4a0ba6f2-b71a-4d6e-8d33-06355e73e5d8&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6

Link za pristup vježbama za studente/ice sa početnim slovom prezimena od A-K (status studiranja R i RS) 
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a95b0d42686684546895525d3f939f98a%40thread.tacv2/conversations?groupId=dab864a5-a916-4798-861b-0b4ca40b813f&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6

Link za pristup vježbama za studente/ice sa početnim slovom prezimena od L-Ž (status studiranja R i RS)
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab91ba0c440a845f7812f87b6fff3f00b%40thread.tacv2/conversations?groupId=9ecc9386-6cdc-4188-8a73-83824ae18e35&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6

Link za pristup predavanjima i vježbama za vanredne studente/ice
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6d9ccfab2ada401c8d0e75699714a35f%40thread.tacv2/conversations?groupId=de85753c-aaf5-40c0-9474-2c457c58967c&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6

Preporuka:
Preporučuje se studentima/cama da u postavkama uključe obavijest za notifikacije za teams grupe po odobrenju članstva kako bi na vrijeme mogli vidjeti postavljene obavijesti.