Obavještavaju se studenti da će se ispit iz nastavnog predmeta Krivično pravo II obaviti u srijedu, 11.9.2019. godine, u kabinetima predmetnih profesora, prema sljedećem rasporedu:

 

Prof. dr Borislav Petrović

09:00 redovni studenti i

17:00 vanredni studenti.

 

Prof. dr Amila Ferhatović

10:30 redovni samofinansirajući studenti čije prezime počinje slovom A – H;

15:00 redovni samofinansirajući studenti čije prezime počinje slovom I – Ž i

17:00 studenti u statusu dl-a.