Univerzitet u Sarajevu

Pravni fakultet

Kriminologija

Rezultati ispita, održanog 27.6.2020.

(preuzmi PDF)

prof. dr Borislav Petrović